L’objectiu del currículum és aconseguir que el meu perfil es consideri interessant per la posició que ofereixen i ens citin a entrevista. Com plantejo el meu cv per tal d’aconseguir-ho?

En el currículum hi ha dos factors claus i complementaris a tenir en compte: la forma i el contingut.

La forma, és la imatge, la nostra carta de presentació en una situació on es pren una primera decisió sobre la nostra idoneïtat a la posició en recerca. Si volem una primera impressió en positiu, cuidem els detalls:

 • La fotografia: correcta i professional, amb una actitud positiva.
 • El format: tenir en compte la tipografia, els colors, amb quadres o elements que destaquin apartats. Com més proper en l’àmbit del disseny, les vendes o al màrqueting més es valora una imatge diferencial.
 • Organització: formació completa, concreta i clara. Tot màxim en dues pàgines, que permeti una lectura fàcil del CV i on s’expliquin tots els elements rellevants.

Un cop “el com” està ben resolt, el què expressem del nostre perfil és la clau per passar a ser preseleccionat: El contingut.

Aspectes a valorar:

 • Fem un petit resum del nostre objectiu professional, ens acosta a l’entrevistador; es fa una visió de què aportem i els nostres interessos.
 • La formació reglada ens aporta una visió global de la persona i la seva educació, destaquem sobretot els estudis complementaris que tenen relació o impacte en la posició professional oferida.
 • Ordenem la trajectòria professional en funció de la posició sol·licitada. En la primera pàgina del CV aportem les experiències professionals més properes al lloc de treball.
 • Informem de les experiències amb dates i de manera ordenada. Definim l’empresa amb dues línies, concretem la nostra posició i detallem les funcions realitzades. Si podem, aportem algun èxit de l’etapa.
 • Concretem els nivells d’idiomes i esmentem si disposem de títols oficials o vivències a l’estranger.
 • Coneixements d’informàtica (sistema operatiu, llenguatges, programes, etc.) destacant els més valorats per la posició professional en recerca.
 • És important destacar les 4 competències o punts forts que ens identifiquen i que puguin ser valorats al lloc de treball.
 • Aconsellem parlar de pràctiques, hobbies o interessos sí aquests són sensibles i compartits amb l’empresa, o si som joves amb poca experiència o professionals que hem passat un temps fora del mercat laboral (podríem comentar un voluntariat, una col·laboració, unes pràctiques, etc.)
 • Aspectes pràctics i concrets que poden ser rellevants (disponibilitat per viatjar, per residir a l’estranger, etc.).