Sortides professionals del grau en Sociologia

La sociologia és l'estudi de la societat, els patrons de les relacions socials, la cultura que envolta la vida quotidiana, així com de l'estudi dels diferents grups socials i de l'anàlisi d'aquests. A més, és una ciència social que utilitza diversos mètodes de recerca empírica i anàlisi crítica per a desenvolupar un cos de coneixement sobre l'ordre social i el canvi social. Amb base en la seva perspectiva analítica, teories socials i mètodes de recerca, la sociologia és una disciplina [...]