El grau en Llengües Aplicades està dirigit a estudiants apassionats per les llengües i la comunicació entre persones i organitzacions en una societat cada vegada més globalitzada, i especialment als interessats en conèixer la naturalesa de la capacitat humana de la parla, les característiques del llenguatge com a sistema de comunicació i les relacions entre llengua i discurs, cultura, societat o tecnologia.

El grau en Llengües Aplicades forma lingüistes experts en llengua, amb les competències professionals que sol·liciten institucions i empreses de diversos àmbits com: gabinets de premsa, departaments de comunicació, edició de textos, mediació cultural, ensenyament de llengües i suport a el desenvolupament d’aplicacions informàtiques, entre d’altres.

La lingüística és una àrea professional amb una creixent demanda laboral: aproximadament el 70% dels estudiants troben la seva primera feina en menys de tres mesos des de la finalització dels seus estudis (dades de 2017 del portal de dades de sistema universitari català, EUC).

Aquest grau també permet assolir nivells alts de coneixements de català i castellà, d’una banda, i de dos idiomes, de l’altra, que són necessaris tant per desenvolupar activitats professionals (redacció, correcció, edició, traducció, expressió oral, mediació cultural, etc.) com per a la creació i ús de recursos lingüístics (recollida de dades lingüístiques, confecció de diccionaris, gestió terminològica, aplicacions informàtiques, etc.).

Entre Les àrees de treball es valora:

  • L’Ensenyament de llengües, les mediacions lingüístiques en entorns professionals i socials, edició i correcció de textos en llengua materna i estrangera, redacció i correcció de textos especialitzats i de continguts audiovisuals, treball administratiu i documental en entorns multilingües.
  • Per altra banda, també hi ha el camp de la traducció, el món del serveis editorials (assessorament de col·leccions, identificació i decisió sobre els llibres o els productes que seran publicats per a tenir un catàleg editorial, anàlisi d’escrits per a ser publicats, tractaments d’originals, etc.),
  • El camp del turisme, Interculturalitat i plurilingüisme,
  • Gestió i difusió del patrimoni literari, llenguatge publicitari, participació en revistes, accions de normalització lingüística, crítica literària, arxius, biblioteques i centres de documentació,
  • Lingüística computacional que col·labora amb els enginyers i formen equips multidisciplinaris per transformar la informació existent, tant en veu com en text, a un llenguatge estructurat que la intel·ligència artificial pugui entendre i processar, i per la qual pugui generar una resposta.