La Literatura té una funció estètica i musical per transmetre bellesa a través de les paraules, alhora que ritme i rima en la manera d’expressar-les.

Té una funció simbòlica que a través de figures literàries diverses aconsegueix comunicar sentiments, il·lusions i idees. Una funció social en ser testimoni d’una època, d’ideals i de l’entorn històric en els quals es desenvolupa. És un document social del seu temps, és a dir, de costums, de política i de la psicologia d’un poble. La funció social abasta no només època sinó temps i classe social sensibilitzant-nos i prenent consciència dels problemes de la societat.

Per altra banda té una funció cultural, ja que afirma i transmet els valors universals, comuns de la humanitat. A través de la literatura així com de l’art en general, l’ésser humà plasma els seus ideals, els seus costums, la seva cultura i els seus anhels. El llenguatge literari té una funció afectiva en tenir una càrrega emotiva, ja que es trasllada a noves sensacions, altres experiències i a un món diferent d’oportunitats.

L’objecte principal d’aquests estudis és proporcionar una formació científica sòlida en aspectes teòrics i pràctics de la literatura, des d’una perspectiva universal i comparativa.

Les competències bàsiques que es desenvolupen són l’actitud reflexiva i especulativa, l’adquisició de mètodes d’anàlisi de la literatura, la utilització de la teoria de gèneres, l’hermenèutica (metodologia de la interpretació de textos), la tradició poeticoretòrica i la metodologia de la literatura comparada per a la millor comprensió de les creacions literàries, bases per a la investigació literària.

El grau en Estudis Literaris capacita els titulats per exercir la seva professió en:

  • El camp de l’Ensenyament secundari i superior,
  • Món editorial: lectors professionals, correctors, redactors, editors, gabinets de premsa, producció, màrqueting, comercial, etc.,
  • Premsa cultural: ressenyistes, crítics literaris, comentaristes en espais culturals (premsa, ràdio i televisió),
  • Gestió cultural: organització d’actes relacionats amb la indústria cultural, tant per a l’Administració pública com per a entitats privades,
  • Professions relacionades amb la creació literària: novel·listes, dramaturgs, guionistes de cinema i televisió, professors de tallers de creació literària, llibreters professionals i el camp de l’ Administració pública, biblioteques i arxius, etc.