Identifica quins són els teus talents

El Talent és la capacitat intel·lectual o habilitat que té una persona per aprendre les coses amb facilitat o per desenvolupar amb molta habilitat una activitat. Si pensem en persones de destacat talent com Ludwig Van Bethooven, veurem que aquest deia: "El geni es compon del 2% de talent i del 98% perseverant en la seva aplicació". En aquest sentit treballar en alguna cosa que et fa sentir realitzat i satisfet amb la vida et permet la tan desitjada frase [...]