Sortides de la Biotecnologia en les diferents indústries:

  • Industria de la salut:

Comprèn les aplicacions terapèutiques, diagnòstiques, de salut animal i de recerca biomèdica. Els científics han aconseguit desenvolupar productes biofarmacéutics, generats mitjançant l’ús de la tecnologia de l’ADN recombinant i generats en cèl·lules com a petites biofàbriques.

Un exemple d’empresa que té en compte aquest tipus de professional és ABBOTT.

  • Industria de l’Energia, medi ambient i innovació tecnològica per a l’eco-sostenibilitat:

En la industria el manteniment de la biodiversitat (com, per exemple, l’aplicació de la biologia molecular a l’anàlisi genètica de poblacions i espècies integrants d’ecosistemes, o les tècniques de clonació amb la finalitat de preservar espècies). 

L’eliminació de contaminants que utilitzen microorganismes i espècies vegetals de diferents substàncies (metalls pesants, hidrocarburs, etc.) permeten la possibilitat d’aprofitar posteriorment aquestes substàncies o utilitzar subproductes derivats d’aquesta activitat.

Un exemple d’empresa que té en compte aquest tipus de professional és SUPERBAC.

  • Industria de la bellesa i la cosmètica:

Les aplicacions a la Cosmètica més conegudes són les destinades a cura de la pell. Aquesta branca busca contrarestar els efectes de la contaminació en el cos humà: falta d’hidratació, protecció solar, signes de l’edat, productes cosmètics químics. També en la cura del cabell i de les ungles, extraient de productes naturals les vitamines i nutrients necessaris per al creixement.

Un exemple d’empresa que té en compte aquest tipus de professional és ISDIN.

  • Industria agrícola i alimentaria.

Els processos agroalimentaris en el disseny de plantes transgèniques capacitades per a créixer en condicions ambientals adverses o fer-les resistents a plagues i malalties. Oferir solucions per a millorar els mètodes tradicionals de l’agricultura fent-la més sostenible.

Un exemple d’empresa que té en compte aquest tipus de professional és DANONE.

  • Biotecnologia industrial.

La biotecnologia industrial o blanca es dedica a l’optimització dels processos industrials, buscant reemplaçar les tecnologies contaminants per altres més netes i amigables amb el medi ambient.

També la trobem aplicada a processos industrials, com per exemple el disseny de microorganismes per a produir un producte químic o l’ús d’enzims com a catalitzadors industrials per a destruir contaminants químics perillosos. 

A més, es pot aplicar també en la creació de nous materials com a plàstics o tèxtils i en la producció de biocombustibles no contaminants i molt més sostenibles.

Un exemple d’empresa que té en compte aquest tipus de professional és PROTOSPAIN.

  • Biotecnologia blava.

També podem incloure la biotecnologia basada en els recursos de la mar per a la generació de productes i aplicacions d’interès industrial. La mar compta amb la major biodiversitat del planeta, per la qual cosa potencialment existeix una gran varietat de sectors que poden beneficiar-se de la biotecnologia blava.