Les millors tècniques d’estudi

El batxillerat és una etapa on l'aplicació de l'alumne en els estudis és clau de cara a tenir uns bons resultats acadèmics. Ja no n'hi ha prou amb unes bones capacitats i fer els deures diàriament; sinó que està més que demostrada la necessitat d'estudiar de manera planificada, de manera constant i ajustant-se a un horari. De totes maneres, abans de plantejar-nos uns aspectes concrets relacionats amb l'estudi, hem de tenir en compte uns factors de caràcter més genèric encara [...]