Per què és important tenir un objectiu ben definit

Des de Living a Job Consultors, creiem que tenir un objectiu professional molt definit és clau per aconseguir l'èxit. Et permet passar d'una intenció abstracta a alguna cosa tangible. Una manera senzilla de recordar les característiques d'un bon objectiu és l'acrònim anglès "SMART" que la paraula en anglès significa intel·ligent. Smart representa les paraules Specific (específic), Measurable (mesurable), Achievable (assolible), Realistic (realista) i Time-Bound (limitat en el temps). •Specific: específic, concret, molt definit respecte al quin, on, quan i com. [...]