Les professions del futur

De fet, la pregunta que us convidaríem a fer és: hi ha professions de futur? Sota el nostre parer... El que hi ha, sobretot, són professionals de futur. Tan legítim és una idea com l'altra, el plantejament difereix si poses l'èmfasi en l'entorn o en tu mateix. Si busques la professió de futur, poses l'accent o dónes la importància a allò que és extern, no depèn de tu i cerques adaptar-te a un ambient cada vegada més incert i insegur. [...]