Davant d’un mal comportament: Alternatives al càstig

Fem un exercici de memòria: recordem la nostra adolescència? I ara, com a adults: la veiem com una etapa de trànsit o de grans descobriments sobre qui són i que volen ser? De creativitat, de possibilitats i d’aprenentatge dels errors, necessaris per afrontar-se a la vida dels adults? Confiem, creiem en ells i els fem responsables dels seus actes? Tot i això, que fem davant d’un comportament inadequat? El càstig fa més responsable a les persones? Aprenen més dels [...]