L’Objectiu del currículum és explicar l’experiència professional de manera que sigui interessant pel seleccionador i aconseguir tenir una entrevista personal.

En el Currículum per Competències el focus està en les competències claus desenvolupades durant l’experiència professional.

Per centrar-nos el currículum per competències primer hem d’entendre que són les competències:

Les competències són atributs (capacitats, habilitats i actituds) que permeten realitzar la feina amb èxit. Es reflecteixen en comportaments observables, són mesurables i es poden desenvolupar.

A partir de la definició i característiques d’una professió, podrem valorar quines són les competències necessàries per desenvolupar la feina de la millor manera.

Trobem tres classes de Competències:

  • Competències bàsiques: són els coneixements que permeten accedir a una feina o formació (domini de la llengua materna, l’ús de les TIC, una llengua estrangera, etc).
  • Competències tècniques: són les apreses per realitzar una feina específica. Per exemple, un cuiner necessita uns coneixements específics de la matèria, un Arquitecte també, etc.
  • Competències transversals: són les  lligades a la persona i les ha pogut desenvolupar en una feina o no (iniciativa, treball en equip, responsabilitat, persuasió, etc.).

El Currículum per competències és útil quan…..

  1. Volem canviar de sector professional, no tenim l’experiència, però les competències i habilitats desenvolupades es poden aplicar.
  2. Volem treballar en el mateix sector però promocionar-nos dins l’àmbit laboral.
  3. Som joves i tenim poca experiència professional.

El currículum per Competències és el més complex, ja que hem de relacionar les nostres competències amb el lloc de treball que volem optar. S’ha de fer un anàlisi i reflexió, que aportarà valor a l’hora de defensar la nostra candidatura en l’entrevista.

Hi ha altres tipologies de currículums:

El Currículum Cronològic és útil quan tenim una trajectòria laboral estable, extensa i relacionada amb la feina que busquem.

El Currículum Funcional és útil quan tenim diferents àrees en les quals hem treballat i volem reorientar la tasca professional cap a un àmbit en concret. Quan tenim un currículum extens que hem d’encabir en dues pàgines. Quan hi ha espais d’inactivitat laboral.