Les competències per afrontar el futur són diverses i volem destacar-vos, pel seu impacte en la nostra adaptació al mercat laboral de futur, les següents:

Capacitat d’aprenentatge. El món canvia molt ràpidament, pel que hi ha moltes professions rellevants avui en dia i no de futur. Hi ha professions que fa 15 anys no existien i que avui són de les més sol·licitades en el mercat laboral. Les xarxes socials són un exemple. La capacitat per aprendre i la flexibilitat per deixar de banda allò que ha funcionat però que no ho farà en un futur. Ser capaç de desaprendre el que sabem d’un tema i tenir una mirada oberta com si fos la primera vegada.

Esperit Crític. Educar als joves per fer-se preguntes, per qüestionar-se allò que ve donat i mirar endavant noves possibilitats. Valorant una mirada constructiva i positiva. On el raonament i entendre el que passa és clau per poder mostrar una mirada proactiva.  Quan som petits no parem de preguntar, per una curiositat innata per l’entorn. Ens anem fent grans i contrastem que qüestionar no és tan valorat. En deixem de fer i ens autolimitem acceptant i acatant allò que és el considerat adequat i correcte.

Creativitat  Enfocar-se a les noves idees, en aportar noves maneres de fer les coses. Mostra receptivitat i obertura als nous entorns, eines i labors. Oferir una mirada poc convencional i alternativa, amb un clar enfoc cap a la innovació. Acceptar que per ser creatiu s’ha de provar i ens hem d’equivocar. Una societat que penalitza l’error és una societat que castiga la creativitat i a provar nous plantejaments.

Treball en equip. Saber treballar amb persones de diferents disciplines i cultures, permet  enriquir-nos en veure altres maneres d’enfocar les situacions i els problemes. Nous valors. Permet tenir una visió integral i polièdrica d’un projecte, d’una situació, etc.  Permet comunicar-nos entenent altres formes de fer i pensar, adaptar-nos amb flexibilitat a necessitats diverses.

Capacitat d’esforç. Mostrar compromís, implicació, i voluntat per afrontar les dificultats que ens trobem al llarg del camí. Ningú ens ha dit que sigui fàcil, però està clar que el talent sense  l’esforç no s’assegura una bona tasca. Són elements necessaris que ens ajuden a assolir el que ens proposem.