En què consisteix l’enginyeria ambiental?

  L'enginyeria ambiental és la branca de l'enginyeria que estudia els problemes del planeta de manera científica i integrada, tenint en compte les seves dimensions científiques: químiques, físiques, ecològiques, biològiques, geològiques, socials, econòmiques i tecnològiques, amb l'objectiu de promoure un desenvolupament sostenible. Cada vegada la societat està més conscienciada sobre la necessitat de protegir el nostre entorn. Els reptes mediambientals als quals ens enfrontem són diversos: canvi climàtic, contaminació, destrucció d'hàbitats, escassetat de recursos naturals, residus… El Grau en Enginyeria [...]