L’empatia del mestre és clau pel desenvolupament acadèmic de l’alumne

Diverses recerques han demostrat que la interacció entre el mestre i l'alumne és més important per als resultats que un altre tipus de factors estructurals, com els materials educatius o la grandària de les classes. En aquest article de: Tendències de l'Educació, ens descriuen la importància de l'empatia i una actitud càlida per fomentar la motivació cap a l'aprenentatge per part de l'alumne.