Tres universitats de Barcelona encapçalen l’últim ‘rànquing’ espanyol

A l'hora d'escollir universitat hi ha molts factors a tenir en compte, els estudis que desitgem realitzar, la nota de tall, la proximitat al nostre domicili... i també hi ha un altre factor important que és el reconeixement de la universitat en l'àmbit educatiu. Aquest article del País del mes de maig ens aporta informació interesant en aquest últim punt...