L’Enginyeria Física són tots els coneixements desenvolupats que projecten teòricament i pràcticament tots els processos Industrials i tot el relacionat amb els avenços tecnològics, sobre els processos dels fenòmens naturals físics, relacionant-lo amb tots els conceptes bàsics i experiments, per crear noves investigacions.

Els graduats en Enginyeria física són professionals molt ben preparats i sol·licitats en el món laboral. La formació rebuda produeix professionals versàtils, acostumats a l’anàlisi i modelització de situacions complexes, el que els dota d’una bona capacitat per resoldre problemes. Algunes de les competències que es valoren un cop es troben en el mercat laboral, no només provenen de l’amplitud dels seus coneixements en Física, sinó d’aspectes transversals com: la capacitat d’anàlisi i de síntesi, la possibilitat d’un enfocament quantitatiu, de resolució de problemes o la capacitat d’autoaprenentatge ràpid en un entorn tecnològic de encara més ràpida evolució.

L’Enginyeria Física se centra sobre el repte d’inventar la tecnologia que encara no existeix, treballar en la investigació que transformarà el nostre entorn en els propers anys i aplicar de manera immediata els avenços científics i tecnològics en els processos industrials. Els coneixements fonamentals de la física aplicats a l’enginyeria, en empreses d’alta tecnologia, en centres tecnològics al servei del món empresarial i en centres de recerca especialitzats.

Mons on trobem professionals d’aquest àmbit:

  • La producció d’energia: centrals nuclears, energia eòlica, reactors de fusió, la termodinàmica, etc.
  • La meteorologia i el medi ambient: predicció del clima, predicció de desastres naturals, satèl·lits meteorològics, etc.
  • El disseny i desenvolupament de nous materials: nanotecnologies, superconductors, semiconductors, etc.
  • L’òptica: fibres òptiques, visió artificial, làsers, tractament d’imatges, etc.
  • La biofísica: protecció a radiacions, ressonància magnètica, efectes de camps elèctrics i magnètics en els organismes vius, disseny de fàrmacs, etc.
  • La informàtica i els ordinadors: robòtica, disseny de processadors, programació de sistemes d’alta seguretat, xarxes de comunicacions, computació quàntica, etc.
  • Consultories i estudis financers: consultories de noves tecnologies, modelització d’incerteses financeres, etc.
  • L’electrònica digital, microelectrònica, enginyeria industrial, instrumentació i automatització industrial, etc.
  • L’astrofísica i la cosmologia, instrumentació astronòmica, el camp del desenvolupament espacial, desenvolupament de motors i vehicles, desenvolupament de noves estructures, etc.