La perspectiva dels estudis globals va més enllà de l’estudi de les relacions entre els agents internacionals (bàsicament, els estats i algunes organitzacions supraestatals): pretén abordar l’anàlisi dels problemes, reptes i desafiaments globals, que afecten el conjunt de la humanitat (Canvi climàtic, Migració, Crisis econòmiques, Guerra i violència, Pobresa, Pandèmies, Estructures de dominació i injustícia, Racisme, Discrimiació de gènere, etc.) i per a la resolució és imprescindible conèixer i prendre en consideració les punts de vista locals (religió, filosofia, art, literatura, ciència, idelogía, identitat, relat de la pròpia història, etc.), a través dels quals cada comunitat s’explica a si mateixa el com i el perquè d’aquests problemes i desafiaments.

L’objectiu és forjar especialistes que puguin contribuir a explicar i resoldre tots aquests problemes i a col·laborar en el disseny i la transformació de la humanitat.

Aquests estudis estan pensats per estudiants interessats en entendre aquells fenòmens  culturals, econòmics, jurídics, mediambientals, polítics, socials i tecnològics que ens afecten amb independència de la nostra precisa  ubicació territorial i  la comprensió precisa d’una aproximació transdisciplinar i una versió global de l’ésser humà.

És un grau de 3 anys que busca formar professionals que donen respostes a diferents àmbits:

  • El fenomen de la globalització dóna sortides a professionals en organismes internacionals, empreses multinacionals i consultores d’avaluació de riscos polítics i econòmics a nivell mundial, està considerada com una perfecta preparació per a futurs governants i representants en càrrecs públics.
  • D’altra banda forjar professionals que potenciïn el procés d’internacionalització que viuen les empreses, organismes i entitats  aplicant aquelles competències adquirides en diverses matèries com el dret i el comerç internacional.
  • Una altra àrea on desenvolupar la seva activitat és la cooperació, tant en organitzacions no governamentals pel desenvolupament (ONGD) com en entitats públiques i privades. Hi ha una clara demanda de professionals en camps com la gestió de projectes europeus o la dinamització de projectes de cooperació i solidaritat a través de les TIC.
  • Entre altres opcions estan les activitats i funcions d ‘assessorament, informació, gestió i solució de problemes tant en l’àmbit empresarial i comercial com en governs, institucions intergovernamentals, i en els diferents nivells de les administracions públiques, a més de les pròpies de l’esfera internacional, com la Unió Europea, Nacions Unides i altres institucions intergovernamentals i multilaterals.