Els trets de la personalitat que fan triomfar als emprenedors

La importància de l'esperit emprenedor en la societat és innegable: suposa una font d'innovació, contribueix al desenvolupament de l'economia, augmenta la competència al mercat, satisfà necessitats del públic i inspira a uns altres a seguir els seus objectius. Encara que l'èxit depèn de diferents factors, hi ha alguns trets de la personalitat que sí que semblen comunes entre els emprenedors que triomfen. En aquest interessant article recullen varis que apareixen inamovibles estudi rere estudi.