L’enginyeria ambiental és la branca de l’enginyeria que estudia els problemes del planeta de manera científica i integrada, tenint en compte les seves dimensions científiques: químiques, físiques, ecològiques, biològiques, geològiques, socials, econòmiques i tecnològiques, amb l’objectiu de promoure un desenvolupament sostenible.

Cada vegada la societat està més conscienciada sobre la necessitat de protegir el nostre entorn. Els reptes mediambientals als quals ens enfrontem són diversos: canvi climàtic, contaminació, destrucció d’hàbitats, escassetat de recursos naturals, residus…

El Grau en Enginyeria Ambiental aporta les eines necessàries per a valorar l’impacte ecològic de les nostres actuacions en l’àmbit industrial, econòmic i social, i permet identificar i diagnosticar un problema ambiental, així com dissenyar nous processos que vetllin pel control i mitigació dels problemes ambientals i la conservació dels recursos naturals, mitjançant les energies i tecnologies netes.

Quina és la sortida laboral en Enginyeria Ambiental?

Es diu que aquesta és la carrera del demà, perquè els estats i organitzacions estan prenent consciència de l’impacte perjudicial que l’activitat econòmica i social té en el medi ambient i, per tant, es requerirà de professionals capaços de planificar adequadament la gestió de les institucions públiques i privades darrere de convertir tals activitats en sustentables per a l’entorn natural.

Aquest graduat podrà desenvolupar les seves activitats en empreses de l’àrea d’agricultura, mineria, indústria, química, energia o construcció, entre altres.

També podrà exercir-se en organismes públics, planificant i gestionant les mesures adequades per al compliment de la legislació vigent entorn de la protecció de l’ambient.

Podrà a més, exercir-se com a consultor ambiental per a diferents empreses o organismes, realitzant certificacions, auditories, avaluacions i estudis d’impacte ambiental.

5 àrees de treball en les quals et pots desenvolupar com a enginyer ambiental.

Industries Químiques:

Les indústries químiques que són responsables des del punt de vista de la cura mediambiental, contracten enginyers ambientals per a assegurar-se que la seva activitat no està perjudicant l’ecosistema.

En aquests casos, la labor dels enginyers és fer anàlisis contínues dels sòls, cossos d’aigua i l’aire que envolta a la indústria que els contracta.

Existeix una àrea de cura particular per a la vigilància de la disposició de substàncies químiques que són utilitzades en la fabricació de productes o serveis. Per exemple, la majoria de les empreses petrolieres mundials contracten enginyers ambientals perquè vigilin que els residus químics derivats del petroli no afectin el medi ambient.

Investigador

També poden desenvolupar un treball com a investigadors en alguna universitat o centre de recerca ambiental.

Des d’aquesta mena d’ocupacions hi ha una anàlisi i valoració del futur mediambiental i col·laboren amb altres línies de l’enginyeria en tots els avanços de recerca, assoliments tecnològics i projectes innovadors que contribueixen de manera substancial a cura de l’ecosistema.

Per exemple, un enginyer investigador que aconsegueixi avanços sobre la generació i sembra amb composta pot ajudar a milers d’enginyers que treballin en camps d’agricultura.

Empreses de consultoria i assessoria ambiental

Moltes indústries, contracten empreses de consultoria i assessoria ambiental per a utilitzar-les com a guies legals sobre la cura del medi ambient.

El treball d’aquestes empreses de consultoria és assessorar aquestes companyies perquè les seves activitats de producció, distribució i comercialització no causin danys al medi ambient, desenvolupant mesures de prevenció i millora quan el medi ambient es veu afectat.

En aquest sentit, alguns projectes en els quals poden treballar són neteja de llocs perillosos, el control de la contaminació de l’aire i la gestió de les aigües residuals.

Empreses comercialitzadores d’equips ambientals

Aquest és un treball molt important per a l’Enginyeria Ambiental, atès que sense equips especialitzats per a aconseguir la cura del medi ambient, és molt poc probable que aconseguim preservar l’ecosistema.

En aquest sentit, podem parlar d’un tractor d’arada ecològica, amb el que el coneixement i l’experiència de l’enginyer/a ambiental certificarà que els seus productes funcionen de la manera correcta.

Organitzacions que impulsen projectes ambientals

Molts enginyers ambientals encapçalen projectes amb organitzacions que es dediquen a resguardar el medi ambient. Aquests enginyers treballen en zones que es troben molt afectades per la contaminació o altres factors de risc per a l’ecosistema.

Alguns llocs on poden treballar són rius o llacunes contaminades, platges contaminades o boscos on va ocórrer tala desproporcionada d’arbres.