Cicles Formatius o Universitat? La pregunta realment és: Què vull jo, realment? On em sentiré més satisfet i motivat? Quin és el camí que vull seguir i on vull arribar?

Volem una societat sana, amb persones que tinguin accés a l’educació, preparada i que s’ajusta a les necessitats del mercat laboral. Professionals amb  esperit crític, llibertat de pensament i capacitat d’elecció.

Podem realitzar un Cicle Formatiu i acabar o no a la Universitat, o començar per un Batxillerat i seguir amb  un Grau Universitari o un Cicle Formatiu. Les combinacions són diverses i infinites, en definitiva volem poder aportar valor afegit i gaudir de la nostra feina.

Va haver-hi una època on molt poca gent tenia accés als estudis. La industrialització i el desenvolupament de la societat va permetre  millorar les condicions de vida i econòmiques. Tothom volia un futur millor pensant que els estudis universitaris serien la solució. Ni una societat sense accés a l’educació o una societat on tothom és universitari son realistes i aporten equilibri i estabilitat.

Actualment trobem gent molt formada per un mercat laboral que no els pot absorbir. Aquesta situació crea personal massa preparat i expectatives poc realistes.

Avui en dia els països europeus aposten per les formacions tècniques o especifiques. Formacions  especialitzades amb pràctiques a empresa. Professionals que responen a les necessitats del mercat i les empreses.

Per aquest motiu els Cicles tenen una bona acceptació, pensant en un aprenentatge més pràctic i amb un clar interès al curt termini pel mercat laboral. Un cop assolits els coneixements i incorporats en la vida laboral, ens podem plantejar valorar preparar-nos amb un Grau Universitari i obrir-nos a noves oportunitats.