Les noves tecnologies han entrat a les nostres vides per quedar-s’hi, és l’era de la informació, de la comunicació, també de la sobreestimulació… on tot és accessible amb un “clic”, el món i la percepció d’aquest ha canviat.

En aquest sentit, estem en una societat on la immediatesa és valorada, on l’error ens fa infeliços i es viu més com un fracàs que com un aprenentatge necessari per créixer i desenvolupar-se, on la por al que és divers està molt present i la informació que rebem és de tal magnitud que no podem absorbir, movent-nos des de la parcialitat, la superficialitat, i no contrastant o aprofundint.

En aquest context, la societat està evolucionant ràpidament cap a noves maneres de fer les coses, d’afrontar les situacions i on tenim clar que totes les persones mostrem talents diversos, que ens fa únics i diferents… I com podem, tot això que és una realitat, aplicar-ho dins l’entorn d’aprenentatge? Quines competències podem ajudar a desenvolupar educadors i família?

Passió pel que fas: Aporta implicació: entusiasme i dedicació. Dediquem-nos a preguntar-los què els agrada, amb què gaudeixen.  

Curiositat: Per aprendre, per aprofundir, per a preguntar-se sobre els temes, indagar. Donem espai pel descobriment, deixem-los fer preguntes i contestar per si mateixos.

Creativitat: buscar noves maneres de fer les coses, aplicar la imaginació, … Valorem les idees diferents, provar noves coses, nous camins, deixem que s’expressin.

Adaptabilitat i flexibilitat: saber adequar-se a les necessitats d’un entorn dinàmic, canviant…Valorem les aportacions i mostrem-nos flexibles.

Sentit crític: Preguntar-se el perquè, pensar per un mateix, aportar solucions constructives. Creem espais on poder contrastar, pensar, dialogar des del respecte.

Gestió emocional: reconèixer les pròpies emocions i les dels altres, acceptar-les per tal d’afrontar les situacions amb consciència del que ens afecta i com afecta els altres el que nosaltres fem. Donar espai als sentiments, als pensaments i també a la coherència en com actuem.

Autonomia: Prendre decisions, responsabilitzar-se i autogestionar-se. Confiem amb els joves i en les seves possibilitats, fem-los responsables de les seves decisions.

El Mestre en un món com aquest ja no és la persona que té els coneixements, ni és la font d’informació per alumne, més aviat podria ser vist com un mentor amb qui debatre, analitzar, contrastar, gestionar i tantes altres coses…