La nanotecnologia conjunta ciències com la física, la biologia, la química i l’enginyeria per a entendre, manipular i explotar les característiques físiques de la matèria a la nanoescala, generalment entre un i 100 nanòmetres, i generar innovacions tecnològiques tenint en consideració el seu impacte social i ambiental.

Des de la nanotecnologia s’encarreguen de dissenyar i desenvolupar diverses eines en diminutes grandàries els quals posseeixen en el seu interior sistemes, i ajuda a crear una àmplia gamma de materials, aparells, tecnologies i eines noves amb propietats úniques que la gent usa diàriament.

En aquest sentit, amb la nanotecnologia i la nanociència es desenvolupen projectes que generen innovacions en els sectors industrial, mèdiques i productives. Ja que gràcies a la nanotecnologia es poden detectar o tractar malalties terminals, problemes ambientals, catàstrofes ambientals i fins i tot resoldre’ls.

Què fa un Enginyer en Nanotecnologia?

Un llicenciat en Enginyeria en nanotecnologia crea, dissenya, manipula i estudia tot tipus d’aparells en a través de la nano escala. Així doncs, té competències en les àrees productives, agricultura, medi ambient, mèdiques, biomèdiques, indústria farmacèutica o de cosmètics, indústria tèxtil, automotriu, química, electrònica, telecomunicacions, magatzematge d’energia, computació, mineria, entre altres.

Aquestes són algunes de les tasques que exerceix un enginyer en nanotecnologia.

  • Desenvolupa nous tractaments mèdics, medicaments i eines biomèdiques.
  • Dissenya i desenvolupa robots a escala nanomètrica, o nanorobots que realitzen determinades accions en àrees mèdiques, químiques, biològiques, mecàniques, entre altres.
  • Produeix béns i serveis amb nanotecnologia.
  • Realitza control de qualitat dels nanoproductes que es llançaran al mercat.
  • Lidera i avalua projectes nanotecnològios des de l’aspecte tècnic, ètic, financer, econòmic i comercial.
  • Crea i dissenya computadores/ordinadors amb velocitats majors i molt més petites.