Quan ens truquen per una entrevista de treball, podem estar satisfets, hem passat el filtre: el CV ha estat seleccionat. Els tècnics de Recursos Humans no estan per perdre el temps: si ens citen, és que podem ser el candidat finalista. 

A partir d’aquí que fem per diferenciar-nos?  

Afrontarem l’entrevista de manera positiva, des del que SÍ que tenim per ser un bon candidat. És clau preparar-nos l’entrevista igual que l’entrevistador té molt clar que ha de preguntar. Com a candidat hem d’informar-nos sobre l’empresa i el lloc de treball, enfocant-nos al que volem explicar.

La informació ens és molt útil per l’entrevista. Saber la dimensió i àmbit d’actuació de l’empresa, si està consolidada o en expansió ens aporta informació. Fa que intuïm valors, necessitats i característiques importants per la posició. D’altra banda, conèixer el lloc de treball ens fa reflexionar sobre les competències necessàries, ressaltar quines tenim i mostrar motivació. Tot això ens permet preparar millor l’entrevista.

En dos minuts hem de poder resumir el nostre background de manera estructurada, per després emfatitzar les experiències a destacar. Normalment tenim experiències diverses, algunes pròximes al lloc de treball oferit i d’altres que no. És correcte esmentar les diferents etapes professionals, però és clau centrar-nos en les que s’ajusten al lloc de treball.

Explicarem amb detall i precisió tant les tasques realitzades com els  èxits i aprenentatges de l’etapa que volem comentar. És així com expressem de manera personal no tan sols el què fem sinó com ho fem i què hem valorat d’aquell moment viscut; això ens fa propers i ens permet mostrar els nostres valors, característiques i competències.

L’entrevistador ens necessita conèixer per saber si som el candidat adequat per la posició. Com a candidats li hem de posar fàcil contestant allò que demana. Si no ens obrim, davant del dubte no serem el candidat finalista.  Contestarem amb sinceritat i mostrant els nostres punts forts. En situacions difícils, no entrarem en judicis de valors  sinó en la descripció dels fets. Serà important preparar com expliquem un acomiadament, l’atur de llarga durada o similar.