En aquesta entrevista, Francesc Torralba, filòsof, teòleg, escriptor i professor d’universitat, ens explica què valors principals hem de promocionar en els nostres fills i com descobrir les seves habilitats i talents. Sota la seva opinió, els valors a promocionar en els nostres fills són tres: – El valor de l’esforç, amb tenacitat i constància. Qualsevol projecte necessita esforç: un projecte de treball, de parella, econòmic o d’amistat.
– El de la humilitat, de reconèixer els nostres propis límits, demanar ajuda i reconèixer que necessites dels altres. – El de la prudència. Aquell pare que no ha ensenyat prudència als seus fills no dormirà tranquil. Segons ell, l’excel·lència és esforç i humilitat sobre un talent que li és donat. Amb talent només no prou i amb esforç només tampoc és suficient per arribar a l’excel·lència. Hem d’ensenyar als nostres fills i alumnes a descobrir els talents. També ens parla de la importància que a les escoles es comenci a identificar el talent emergent. El repte seria que l’alumne, quan acabi el batxillerat sàpiga quins són les seves capacitats, els seus talents i també els seus límits. Us convidem a llegir aquest interessant article de l’1 d’abril i conèixer més a fons com podem conèixer els talents dels nostres fills i alumnes.