Com enfoco el currículum per arribar al meu objectiu?

/, Empresa/Com enfoco el currículum per arribar al meu objectiu?

Com enfoco el currículum per arribar al meu objectiu?

L’objectiu del currículum és aconseguir que el meu perfil es consideri interessant per la posició que ofereixen i ens citin a entrevista. Com plantejo el meu cv per tal d’aconseguir-ho?

En el currículum hi ha dos factors claus i complementaris a tenir en compte: la forma i el contingut.

La forma, és la imatge, la nostra carta de presentació en una situació on es pren una primera decisió sobre la nostra idoneïtat a la posició en recerca. Si volem una primera impressió en positiu, cuidem els detalls:

 • La fotografia: correcta i professional, amb una actitud positiva.
 • El format: tenir en compte la tipografia, els colors, amb quadres o elements que destaquin apartats. Com més proper en l’àmbit del disseny, les vendes o al màrqueting més es valora una imatge diferencial.
 • Organització: formació completa, concreta i clara. Tot màxim en dues pàgines, que permeti una lectura fàcil del CV i on s’expliquin tots els elements rellevants.

Un cop “el com” està ben resolt, el què expressem del nostre perfil és la clau per passar a ser preseleccionat: El contingut.

Aspectes a valorar:

 • Fem un petit resum del nostre objectiu professional, ens acosta a l’entrevistador; es fa una visió de què aportem i els nostres interessos.
 • La formació reglada ens aporta una visió global de la persona i la seva educació, destaquem sobretot els estudis complementaris que tenen relació o impacte en la posició professional oferida.
 • Ordenem la trajectòria professional en funció de la posició sol·licitada. En la primera pàgina del CV aportem les experiències professionals més properes al lloc de treball.
 • Informem de les experiències amb dates i de manera ordenada. Definim l’empresa amb dues línies, concretem la nostra posició i detallem les funcions realitzades. Si podem, aportem algun èxit de l’etapa.
 • Concretem els nivells d’idiomes i esmentem si disposem de títols oficials o vivències a l’estranger.
 • Coneixements d’informàtica (sistema operatiu, llenguatges, programes, etc.) destacant els més valorats per la posició professional en recerca.
 • És important destacar les 4 competències o punts forts que ens identifiquen i que puguin ser valorats al lloc de treball.
 • Aconsellem parlar de pràctiques, hobbies o interessos sí aquests són sensibles i compartits amb l’empresa, o si som joves amb poca experiència o professionals que hem passat un temps fora del mercat laboral (podríem comentar un voluntariat, una col·laboració, unes pràctiques, etc.)
 • Aspectes pràctics i concrets que poden ser rellevants (disponibilitat per viatjar, per residir a l’estranger, etc.).
By | 2018-11-30T12:54:20+00:00 novembre 30th, 2018|Currículum Vitae, Empresa|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment